10 Commits (master)

Author SHA1 Message Date
  malte f55b067ff9 version update před 4 měsíci
  malte 45eb3c4edf added more automation před 4 měsíci
  malte 9f1cd48fe8 fixed typo před 4 měsíci
  malte 475622eee4 fixed syntax před 4 měsíci
  malte 0ab5ee54b3 Initial upload of amelioration_2004.bat před 4 měsíci
  malte 9448187342 Removal of amelioration_1903.bat před 4 měsíci
  malte e1f4b87dee version bump #2 před 11 měsíci
  malte 907d6bbf6d version bump před 11 měsíci
  malte 48ab87b5a3 removed escape character from main menu před 11 měsíci
  malte 17d3505859 Initial Commit před 11 měsíci